Sportkampen

 Onze sportkampen zijn al meer dan 15 jaar het hart van Teamadventure. Kinderen tussen 3 en 14 jaar zijn elke schoolvakantie welkom voor een gezonde dosis sport overgoten met een avontuurlijke saus. Ons aanbod groeit elk jaar, net als ons team begeleiders. Teamadventure zorgt voor opvang voor én na het kamp.

 COVID-19

Op onze eigen locaties in het Provinciaal Domein de Brielmeersen en de binnenspeeltuin Kids Adventure, hebben we alle troeven in handen om een aangepaste, veilige werking te kunnen voorzien. Het feit dat we deze locaties in eigen beheer hebben en dat we niet op verplaatsing gaan, is zeker een pluspunt om de nodige maatregelen en aanpassingen te kunnen doorvoeren.
Uiteraard zullen er enkele wijzigingen zijn in onze manier van werken, maar dit vanuit onze prioriteit om jullie kinderen veilig te laten genieten van sport en spel.

 

Dagactiviteit Herfstvakantie 2020

Dagactiviteit Herfstvakantie 2020

03/11/2020 - 06/11/2020

Tijdens de herfstvakantie kan je opnieuw terecht voor enkele superleuke kampdagen in Kids Adventure. Je leest het goed: kampdagen en geen volle week. Je kan per dag inschrijven. Alle kids van 3 t.e.m. 9 jaar ontvangen we in Kids Adventure vanaf 7u30. Een dag bedraagt 30 euro per kind met een gevarieerd aanbod aan activiteiten en ook een lekkere warme maaltijd.

Elke dag is er een ander programma en maaltijd maar plezier is altijd gagarandeerd.

Dagactiviteit Kerstvakantie 2020

Dagactiviteit Kerstvakantie 2020

01/01/0001 - 01/01/0001

Tijdens de kerstvakantie kan je opnieuw terecht voor enkele superleuke kampdagen in Kids Adventure. Je leest het goed: kampdagen en geen volle week. Je kan per dag inschrijven. Alle kids van 3 t.e.m. 9 jaar ontvangen we in Kids Adventure vanaf 7u30. Een dag bedraagt 30 euro per kind met een gevarieerd aanbod aan activiteiten en ook een lekkere warme maaltijd.

Ja, zeker! De beslissing van het ministerie om de kampen te laten doorgaan, is er niet zomaar gekomen. Hier is goed overlegd met de experten. Dit mits het hanteren van bepaalde protocollen. Teamadventure past deze toe in eer en geweten.

 • Je kind zal de richtlijnen omtrent bubbelvorming strikt moeten volgen. We zorgen voor een duidelijke signalisatie met behulp van een kleur per bubbel. Deze kleur wordt reeds in de kampbrief voordien meegedeeld.
 • Je kind moet ook de handen blijven wassen.
  • Bij het begin en het einde van een activiteit
  • Voor en na de maaltijd
  • Na een toiletbezoek
 • Hoesten en niezen doet je kind nog altijd in de elleboog. Of in een papieren zakdoekje dat hij/zij daarna weggooit in een vuilnisbak met deksel op.

Omdat vermoeide kinderen vatbaarder zijn voor het virus wordt ook extra aandacht besteed aan rust in de programma’s deze zomer. 

Wees je als ouder ook vooral bewust van het feit dat deze zomer anders zal zijn dan anders. Door te kiezen voor bubbels waarin normaal contact mogelijk is proberen we dit voor jouw kind zo normaal mogelijk te maken.

Toch zijn er een aantal zaken die je als ouder wel best weet en waar je rekening mee houdt zodat de zomer vlot kan verlopen voor jou, jouw kind en de organisatoren: 

 • Als kinderen ziek zijn wordt deelname geweigerd of word je als ouder gevraagd je kind op te halen
 • Contact met externen wordt vermeden en jij wordt als een externe t.a.v. de bubbels gezien. Dat wil zeggen voorzorgsmaatregelen t.a.v. de deelnemers en andere ouders bij breng- en afhaalmomenten, geen showmomenten, geen bezoekdagen… en dit zal soms begrip en ook rust vragen van jou en vele andere ouders.
 • De virologen raden aan om niet te gaan mixen en te kiezen voor 1 soort aanbod per week. Probeer daar als ouder bewust mee om te gaan, hoe meer bubbels in 1 week hoe meer kans dat het virus zich verspreidt.
 • Zorg er samen met ons voor dat kinderen deze zomer vollenbak kunnen spelen, beleven, creatief zijn, sporten… met zoveel mogelijk vrijheid binnen de grenzen van wat mag.     

 

Binnen de bubbel moet je kind geen anderhalve meter afstand houden. De activiteiten kunnen gewoon doorgaan met contact tussen de deelnemers van 1 bubbel. Er wordt gespeeld, gegeten, gedanst, geknutseld… binnen de eigen bubbel en zonder contact met de andere bubbel(s). Geen social distancing dus binnen de bubbel wel bubbel distancing!

Binnen de bubbels wordt een onderscheid gemaakt tussen -12 en + 12 jaar met betrekking tot de intensiteit van het contact. Vanaf +12 jaar is er een hoger besmettingsgevaar. Daar wordt rekening mee gehouden bij keuze van activiteiten. Ook in relatie tot externen wordt bij +12 extra aandacht geschonken aan social distancing en/of gebruik van mondmaskers.

Contact met mensen buiten de bubbel wordt vermeden. Bij het brengen en halen van de kinderen wordt toegang van ouders tot de locatie verboden en wordt er gewerkt met een “kiss & ride” zone. De ouders worden gevraagd om een mondmasker aan te doenen de social distancing tussen ouders, begeleiders, andere kinderen, … te respecteren.

De bubbels worden fysiek van elkaar gescheiden. Elke bubbel heeft eigen ruimtes, een afzonderlijke speelruimte en sanitair ter beschikking. Waar nodig worden nadarhekken gebruikt (zelfde systeem als de meeste van de scholen) om zo de bubbel fysiek af te bakenen.

Ja, de kampbubbels worden volledig van elkaar gescheiden. De verschillende bubbels zullen op kamp op geen enkel moment contact met elkaar hebben. Ook de voor- en na opvang blijft dus gescheiden.

Ouders behoren niet tot de bubbel en mogen niet in contact komen met de andere deelnemers binnen deze bubbel. Er is een “kiss & ride” zone voorzien om afscheid te nemen. Eveneens vragen we alle volwassen om een mondmasker te dragen bij het brengen en afhalen van je zoon of dochter. 
Jullie zullen tijdig en voldoende geïnformeerd worden in welke bubbel je kind zal vertoeven en waar en hoe je jouw kind veilig zal kunnen afzetten op de kamplocatie.

Zoals de virologen ons voorschrijven, zullen de kinderen op vaste en regelmatige tijdstippen gevraagd en geholpen worden om hun handen met water en zeep te wassen, of, indien het praktischer is, loopt de bubbelmoni rond met een spuitbus met ontsmettingsmiddel.

Ja, dit is geen probleem. Virologen raden aan om per week voor één werking te kiezen. Mag je zoon of dochter de ene week met organisatie X mee en de andere week bij Teamadventure op kamp komen? Dat kan zeker! Wel raden we aan in het weekend tussen de twee activiteiten de bubbels waarin je kind contact heeft te beperken. En wees alert voor ziektesymptomen.

We vragen binnen een week zoveel mogelijk dezelfde bubbel te behouden en je tot één activiteit te beperken. Wees je dus bewust van je verantwoordelijkheid na je activiteit: hoe meer sociale contacten naast je bubbel, hoe meer het risico vergroot. 

Kinderen die in de vijf dagen voor het Teamadventure kamp ziek zijn (geweest) kunnen helaas niet deelnemen. Enerzijds omdat het kind anderen kan besmetten (ongeacht het over COVID-19 gaat of niet), anderzijds heeft het kind dan een verzwakt immuunsysteem waardoor het zelf ook vatbaarder is voor ziektes.

Onze kampen zijn vrij actief en sporten is uit den boze als je je ziek voelt, of recent ziek bent geweest. Sporters die koorts hadden, moeten na de koorts evenveel dagen als ze koorts hadden wachten om opnieuw te sporten. Concreet: als je drie dagen koorts had, wacht je nog eens drie dagen extra tot je weer sport. Pas op de zevende dag na de start van de koorts kun je opnieuw beginnen te sporten.

Wie COVID-19 heeft gehad, moet minimaal zeven dagen na diagnose rekenen alvorens opnieuw deel te kunnen nemen aan het kamp en reeds drie dagen klachtenvrij zijn.

Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel heeft (ouder, broer, zus...), kan pas deelnemen aan het kamp na 14 dagen, gerekend vanaf het laatste contact met de patiënt.

Mag mijn kind, dat tot een risicogroep behoort, deelnemen?

Kinderen die tot de risicogroep behoren, kunnen deelnemen mits een schriftelijke toestemming van de ouder, voogd of huisarts. Hoe weet je als je zoon of dochter tot de risicogroep behoort? De Ambrassade maakte in overleg met verschillende pediatrische beroepsverenigingen een niet-limitatieve lijst met de risicogroep bij kinderen. De lijst kan je hier raadplegen. Bij twijfel kan je steeds een huisarts contacteren die jou verder kan helpen.

Op onze locatie in het Provinciaal domein de Brielmeersen (vanaf 7 jaar)

Het grootste deel van de activiteiten gaat door zoals Teamadventure deze nog voor Corona heeft ingepland. Indien er groter materiaal zoals lasershoot of paintball geweren, springkastelen, etc. wordt gebruikt door verschillende bubbels per dag, zullen we alle contactoppervlakken ontsmetten tussen het gebruik door de verschillende bubbels door.

Verder koos Teamadventure voor het inperken van risico’s door het annuleren van de daguitstap bij “Teamadventure in the mix”. Uiteraard wordt deze vervangen door een evenwaardig alternatief op het domein. “Tour de Brielmeersen”, “Teamadventure EK” en “Team Olympic”, gaan gewoon door, met uitzondering dan van het live volgen van onze Rode Duivels of sporticonen in Tokyo of Frankrijk. Maar we blijven dus steeds op het kampdomein en brengen daar het kampthema volledig tot leven.

Op onze locatie in de binnenspeeltuin Kids Adventure (kleuters)

Het grootste deel van de activiteiten gaat door zoals Teamadventure deze nog voor Corona heeft ingepland.

Enkel en alleen de uitstap naar de Brielmeersen kan niet doorgaan. We zorgen voor een toffe buitenspeeltuin op de parking van Kids Adventure en gaan ook richting sportloods (Leiepoort campus Sint-Hendrik) waar we kunnen gebruik maken van een groot grasveld, de speelplaats en een overdekte sportzaal. Onze bubbel zal de enige zijn die daar aanwezig is en gebruik maakt van die ruimtes. Op die manier zullen we zo veel als mogelijk buitenspelen bij mooi weer en dit in een perfect, veilige omgeving.

Dit jaar organiseert Teamadventure geen toonmoment op de kamplocatie. Het is namelijk heel moeilijk om op zo’n gebeuren ‘social distancing’ te kunnen garanderen. We zitten dit jaar extra in op online communicatie!

We hebben op het domein een paar velddouches, in openlucht dus. Deze kunnen gebruikt worden, maar enkel wanneer de zombiebeek zwaar heeft toegeslaan ;-).

We houden bij de bubbelvorming rekening met de vraag om bij broer of zus of vriend of vriendinnetje te zitten. Indien er geen namen werden doorgegeven bij de inschrijving, kan u dit alsnog doen via mail naar nascha@teamadventure.be. Gelieve dan graag het kamp, de periode en de namen van de kinderen door te geven. Dit tot maximum 7 dagen voor de aanvang van het kamp. Later zijn wijzigingen niet meer mogelijk.  

Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. Er is een quarantaine ruimte op de locatie waar je kind dan apart kan gezet worden wanneer er vermoeden van besmetting is. We nemen contact op met u of indien u onbereikbaar bent met een huisarts. Kinderen (en ook begeleiders/omkadering…) die ziek zijn horen niet thuis op het kamp en worden dus in quarantaine geplaatst en zo snel mogelijk opgehaald. Zieke kinderen kunnen enkel nog terugkomen naar kamp met toestemming van een arts.

Mijn kind wordt ziek tijdens het kamp:

Vanaf 2 dagen afwezigheid (op een volle week kamp bestaande uit 5 dagen) ontvangt u een krediet van € 20/dag met een maximum bedrag van € 60. Dit krediet komt op uw spaarpotje terecht en kan gebruikt worden voor de inschrijving van een volgend kamp tot en met zomer 2021.

Bijvoorbeeld: de Deelnemer is aanwezig op maandag en dinsdag, maar wordt dinsdagavond ziek. Woensdag, donderdag en vrijdag is de Deelnemer afwezig. Hij heeft recht op € 60,00 krediet. 

Mijn kind kan helemaal niet deelnemen omwille van een covid-19 besmetting in de 7 dagen voor het kamp OF omwille van contact met een covid-19 besmette patiënt in de 14 dagen voor het kamp:

Een annulatie omwille van deze redenen geeft, mits het voorleggen van een doktersattest en het bewijs dat het om een corona besmetting gaat, recht op een terugbetaling van het volledige bedrag min € 15 administratiekosten. Of u kan er voor kiezen om het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld als tegoed in uw spaarpotje te plaatsen om te gebruiken voor betaling van een volgende inschrijving. Dit spaarpotje is geldig tot en met zomervakantie 2021.

Voor annulaties omwille van andere redenen, gelden onze standaard algemene voorwaarden.

 

Korting – Door in te schrijven voor een sportkamp verkrijgt de deelnemer een korting van 5,00 EUR voor de inschrijving op het eerstvolgende sportkamp (min. 3 dagen) van de deelnemer zelf of een gezinslid binnen dezelfde account. Voor een derde en alle volgende inschrijvingen verkrijgt de deelnemer automatisch een korting van 10,00 EUR. Deze korting is geldig gedurende één jaar en per gezin binnen dezelfde account.

                     

Voorbeeld:

 - Stan volgt een sportkamp in de eerste week van de paasvakantie, zijn zus Julie in de tweede week;

- in de zomervakantie volgen ze elk nog één sportkamp;

- in het daaropvolgend jaar volgt Stan een sportkamp in de paasvakantie.

 

Stel dat elk Sportkamp 140,00 EUR kost. Wat betaalt u dan in dit geval?

- Sportkamp 1 (Stan):    € 140    

- Sportkamp 2 (Julie):    € 135                    

- Sportkamp 3 (Stan):    € 130                    

- Sportkamp 4 (Julie):    € 130                    

- Sportkamp 5 (Stan):    € 140    

 

Indien de deelnemer geen gebruik maakt van onze warme maaltijden (door een allergie of andere reden) heeft u recht op €16 korting tijdens een volledige week kamp. Of €4 bij een kampdag. Op vrijdag kan iedereen frietjes eten al dan niet met balletjes.                

 

Fiscale voordelen – Behoudens andersluidende wettelijke bepaling is een deel van de inschrijvingsprijs fiscaal aftrekbaar als kost voor kinderopvang, indien de volgen voorwaarden zijn voldaan:

 • De Deelnemer is jonger dan 12 jaar ;
 • De belastingplichtige geniet zelf een beroepsinkomen;
 • De Deelnemer waarvoor men opvangkosten aftrekt, is fiscaal ten laste van de belastingplichtige of de helft van het belastingvoordeel wordt aan de belastingplichtige toegekend;
 • De Deelnemer was aanwezig tijdens het Sportkamp;
 • De echtheid en het bedrag wordt gestaafd door een fiscaal attest.

Het maximaal aftrekbaar bedrag is beperkt tot 11,20 EUR per dag, per kind.

 

Fiscale attesten – De fiscale attesten die betrekking hebben op Sportkampen die plaatsvonden in het inkomstenjaar, worden u na afloop van het kamp toegezonden via e-mail.

De fiscale attesten van Teamadventure bevatten minstens de persoonsgegevens van de belastingplichtige en Deelnemer alsook gegevens over het inschrijvingsgeld, het aantal aanwezige dagen en het betaalde bedrag.

 

Tussenkomst Mutualiteit/Werkgever – Verschillende mutualiteiten en werkgevers komen tussen in de kostprijs voor de deelname aan Sportkampen. U dient zelf na te gaan of uw mutualiteit of werkgever voorziet in dergelijke tussenkomst.

Na afloop van het kamp ontvangt u het deelname attest via mail. U kan deze ook steeds terug vinden op uw dashboard (aanmelden met uw login en wachtwoord via onze website). Daar kan u ze heel eenvoudig downloaden en bezorgen aan uw mutualiteit.

Via onze website: www.teamadventure.be. In de banner bovenaan is er een “Zoek en boek” functie. Je kan selecteren op periode of leeftijd, kiest een kamp en klikt op de knop “BOEK NU”. Lees deze pagina eens door en vul de gevraagde informatie in om uw inschrijving door te voeren. Je zal onmiddellijk een bevestigingsmail ontvangen van goede ontvangst. Binnen de 3 werkdagen wordt uw inschrijving van onze kant uit geconfirmeerd, waarvan u opnieuw een e-mail mag verwachten, waarin meer info en betalingsgegevens staan.  

Eens u bent geregistreerd op onze site bij een eerste inschrijving, kunt u ook rechtstreeks inloggen op uw account (cfr. op de website rechts bovenaan “login”) en via deze weg inschrijvingen doen.

Via de “login” knop bovenaan rechts op onze website www.teamadventure.be komt u terecht in uw account. Daar ziet u alle gegevens van uzelf, uw kinderen – de deelnemers en de inschrijvingen die reeds zijn gebeurd, plus de status ervan. We noemen dit het ouder dashboard.

 

De inschrijvingen worden afgesloten 7 dagen voor de startdatum van het bewuste kamp. Uit ervaring weten we dat verschillende kampen ruim voor deze datum volzet zijn. We raden dus iedereen aan om de inschrijving niet uit te stellen als je zeker wil zijn over je plaatsje op het kamp.

Voor ons als organisatie kan dit, we rekenen hierbij voornamelijk op het inschattingsvermogen van de ouders. Sommige kleuters zijn hier rijp voor, anderen dan weer niet. De keuze is dus aan jullie. De enige voorwaarde die wij stellen is dat jouw kleine kapoen zindelijk is.

Op het einde van de inschrijvingsprocedure via de website krijg je een bevestiging van je gegevens. Als je ook deze bevestigd hebt krijg je na enkele dagen je factuur toegestuurd per mail. Pas na betaling van deze factuur is uw inschrijving definitief. Zonder betaling voor de vervaldatum vermeld op uw factuur, wordt de inschrijving als geannuleerd beschouwd. De betaling dient te gebeuren via overschrijving op rek: BE 70 0013 9867 4625. Gelieve de mededeling op te geven vermeld in de mail of op de factuur die in die mail zit.

U ontvangt een week voor aanvang van het kamp een mail met praktische informatie zoals: wat mee te nemen, wanneer wordt u verwacht...

Daarnaast kan u te allen tijde de status van uw inschrijving raadplegen via uw dashboard door in te loggen met uw account op onze website.

 

Gelieve ons op de hoogte te brengen wanneer u een kamp wenst te annuleren. Dit door een mailtje te sturen naar mathias@teamadventure.be met vermelding van welk kamp u wenst te annuleren, periode, naam van uw kind en de reden tot annulering.

Annulering met recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld

De annulering van een inschrijving van een Deelnemer voor aanvang van het Sportkamp geeft slechts recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld bij:

 1.Ziekte, ongeval of blessure van de Deelnemer, mits voorlegging van een doktersattest waaruit de onmogelijkheid tot deelname blijkt voor de duur van het Sportkamp;

 2.Overlijden van de Deelnemer of een familielid van de Deelnemer in de eerste of tweede graad.

Bij annulering om voormelde redenen wordt het inschrijvingsgeld u teruggestort. Teamadventure houdt zich evenwel het recht voor om een administratiekost van 15,00 EUR aan te rekenen en deze in mindering te brengen van het terug te storten inschrijvingsgeld.

Annulering zonder recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, maar met recht op krediet op uw Account

De annulering van een inschrijving van een Deelnemer voor aanvang van het Sportkamp omwille van een andere reden dan overlijden van een familielid van de deelnemer in eerste of tweed graad, geeft geen recht op terugbetaling, maar wel op een krediet op uw Account, in de hieronder beschreven omstandigheden. Dit krediet kan worden gebruikt bij de inschrijving voor een volgend Sportkamp.

Wanneer u tot 3 weken voor aanvang van het kamp annuleert, plaatsen wij het betaalde bedrag verminderd met 15,00 EUR administratiekosten, op uw Account als krediet of tegoed.

Annuleert u tot 1 week voor aanvang van het kamp, plaatsen wij 50% van het betaalde bedrag verminderd met 15,00 EUR administratiekosten, als krediet of tegoed op uw Account.

Annulering zonder recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, noch op krediet of tegoed op uw Account

Wanneer u annuleert minder dan 1 week voor aanvang van het Sportkamp of zonder verwittiging, omwille van een andere reden dan overlijden van de deelnemer of van een familielid van de deelnemer in eerste en tweede graag, heeft u geen recht op terugbetaling noch op een krediet of tegoed van het inschrijvingsgeld.

 

Wij vragen om bij afwezigheid Teamadventure telefonisch te verwittigen. Dit bij de kampcoördinator, vermeld op de infobrief. Als algemeen coördinator voor de kampen is dit zonder tegenbericht Nascha De Ruyck, 0497/17.68.70. 

Afwezigheid tijdens het Sportkamp of een onderbreking of opschorting van verdere deelname omwille van overlijden van een familielid van de deelnemer in de eerste of tweede graad, geeft geen recht op de terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld. Wel ontvangt u een krediet van 20,00 EUR per volledige dag dat de Deelnemer afwezig is, op voorlegging van het vereist attest. Dit krediet kan worden gebruikt bij de inschrijving voor een volgend Sportkamp.

Afwezigheid tijdens het Sportkamp of een onderbreking of opschorting van verdere deelname omwille van ziekte, ongeval of blessure, geeft geen recht op de terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld. Wel ontvangt u vanaf 2 dagen afwezigheid door ziekte, ongeval of blessure, tijdens een volle week kamp (= een kamp bestaand uit 5 aaneensluitende dagen) een krediet van 20,00 EUR per dag met een maximum bedrag per kamp van 60,00 EUR, op voorlegging van een doktersattest. Dit krediet kan worden gebruikt bij de inschrijving voor een volgend Sportkamp.

Bijvoorbeeld: de Deelnemer is aanwezig op maandag en dinsdag, maar wordt dinsdagavond ziek. Woensdag, donderdag en vrijdag is de Deelnemer afwezig. Hij heeft recht op 60,00 EUR krediet.  

Afwezigheid tijdens het Sportkamp of een onderbreking of opschorting van verdere deelname omwille van andere redenen dan hierboven omschreven, geeft geen recht op de terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld, noch op een krediet.

Tot onze grote spijt kunnen we dit niet toelaten, ook al begrijpen we dat dit voor sommige ouders een stuk gemakkelijker zou zijn. We kiezen ervoor om deelnemers zo weinig mogelijk rond te voeren. We doen een extra inspanning om opvang te voorzien vanaf 7u30 tot 18u. Op die manier hebben de ouders een halfuurtje langer de tijd om hun kapoenen op beide locaties af te zetten. Er zijn zeker meerdere ouders in dezelfde situatie. Het is misschien een idee om onderling af te spreken en te carpoolen.

Afhankelijk van het aantal deelnemers aan het bewuste kamp zal de groep op basis van de leeftijd in verschillende deelgroepen verdeeld worden. Dit wil niet zeggen dat uw kinderen elkaar gedurende de hele dag niet zullen zien. Ze zullen samen eten, misschien wel in dezelfde ruimte knutselen of samen een 4-uurtje eten. Bij een kleuterkamp werken we meestal in vier verschillende leeftijdsgroepen.

Onze monitoren en monitrices zijn stuk voor stuk enthousiastelingen die ervaring hebben met het begeleiden van groepen kinderen. Wij selecteren hen grondig op verantwoordelijkheidszin, enthousiasme en pedagogische vaardigheden.

Per kamp is er een hoofdmonitor of –monitrice. Dit is iemand die reeds een paar jaar meedraait in onze Teamadventure crew. Zij nemen de leiding over het kamp en maken er samen met hun team een superleuke week van.

Voor de jongste kleutertjes voorzien we de mogelijkheid om een beetje te rusten na het middageten. Op die manier kunnen ze opnieuw wat krachten opdoen voor de komende activiteiten in de namiddag.

Al spelend leren

Veel spelletjes zijn niet alleen leuk maar brengen de kleuter ook nog iets bij. Sorteren per kleur, een beetje tellen of van klein naar groot. In een leuk jasje gegoten natuurlijk. Je zal je kleuter zien stralen. 

Avontuurlijke spelletjes

Bij mooi weer trekken we steeds naar buiten, want daar is het natuurlijk ook plezant. 
Het grasveld recht tegenover Kids Adventure is de perfecte locatie om verschillende spelletjes te spelen. Niet ver wandelen, ideaal om zich buiten uit te leven.

Beweegspelletjes

De lichamelijke ontwikkeling oefenen we met tal van leuke spelletjes. Een reuzeparachute om onder te kruipen, fijne kringspelen of kruipen als de dieren, ze gebruiken het ganse lichaam met plezier.

Creatieve kleuters

We laten de creatieve geesten volledig los en helpen jullie kleuter zich uit te leven met verschillende knutselmaterialen:  wasco, kleurpotloden, vingerverf en nog veel meer...

Kleuterdansen

Dansen staat wel bij elk kleuterkamp eens op de planning. Onze mini disco liedjes staan alvast klaar op de playlist. Natuurlijk dansen we ook in het thema van die week om op vrijdag onze dance moves te kunnen tonen aan mama, papa, oma, opa, ... Dit willen jullie toch zelf niet missen?

Knutselen

Afhankelijk van het sportkampthema worden de leukste knutselwerkjes gemaakt tijdens onze kampen. Knippen, lijmen, plakken, plooien,... maak al maar een plaatsje vrij in jullie huis om deze kunstwerken te etaleren.

Balspelen

Baseball, rugby, american football, lacrosse,... en voetbal natuurlijk ook. Een volledig ruim aanbod aan balspelen hebben we voor jullie klaar staan.

Boogschieten

Aan de hand van een pijl en een boog proberen we recht in de roos te schieten. Wie wordt de nieuwe Robin Hood van Teamadventure? 

Inflatable fun

Oud of jong, dat maakt niet uit als je op een springkasteel speelt. En wat voor springkastelen... De zotste attracties staan klaar voor uren speelplezier.

(Niet aan GRS Gent)

Lasershoot

Net iets anders dan paintball maar minstens even leuk. Ook al vuur je geen paintballetjes af, je kan de anderen van veel verder afschieten met deze laserpistolen. Je ziet op je scherm wie je geraakt hebt, of (maar dat is dan minder) door wie je geraakt bent. Verschillende opdrachten waarbij je tactisch moet denken en vooral raak schieten. Plezier gegarandeerd zonder de verf. Ben je geraakt, dan maakt een luid signaal dat duidelijk voor iedereen.

(Niet aan GRS Gent)

Piratenmast

We nemen je mee naar onze opblaasbare piratenboot met een hoge mast. Jullie worden de nieuwe knechten en moeten op en af de mast om voldoende kanonskogels te verzamelen. De andere teams proberen jou te dwarsbomen dus hoe sneller je op de mast kruipt, hoe sneller jij een echte piraat wordt. 

(Niet aan GRS Gent)

WAAROM KIEZEN VOOR EEN SPORTKAMP
MET TEAMADVENTURE?

Fun en beweging

Jullie kiezen voor een gezonde week vol sport, spel en avontuur doorspekt met heel veel humor en enthousiasme.

All-in concept

Dagelijks voorzien wij een warme maaltijd en fruit als tussendoor. Gedaan met stressen 's morgens en 's avonds... Er is uitgebreide opvang van 07u30 tot 18u00. // Uitzonderlijke wijziging vanwege COVID-19: deze zomer geen warme maaltijd en aangepaste uren voor opvang (08u - 17u30) //

Topmonitoren

Ons team van dynamische, enthousiaste begeleiders staat reeds te popelen om met zorg jullie kinderen onder te dompelen in een leuk avontuur.

Leuke gadgets

Geen extra suikers, maar water à volonté in een hippe drinkfles, handig om nadien mee te nemen naar school. Wie spaart niet voor een kleerkast vol coole Teamadventure t-shirts?! Welk kleurtje wordt het dit jaar...